Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF