Prihláška na vysokoškolské štúdium - bakalárske (prvý stupeň) alebo spojené (prvý a druhý stupeň v jednom celku)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo je určené pre maturantov a absolventov stredných škôl s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí chcú študovať na vysokej škole.

Starší vzor

Prihláška na vysokoškolské štúdium - bakalárske (prvý stupeň) alebo spojené (prvý a druhý stupeň v jednom celku)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Údaj o občianskom preukaze vypustený, pribudol údaj o pobyte cudzincov a údaje o zamestnaní.

Zdroj

Formulár vydává Portál VŠ

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť