Prihláška na vysokoškolské štúdium - doktorandské (tretí stupeň)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo je určené absolventom magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.

Starší vzor

Prihláška na vysokoškolské štúdium - doktorandské (tretí stupeň)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Údaj o občianskom preukaze vypustený, pribudol údaj o pobyte cudzincov, rodičov a údaje o zamestnaní.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Portál VŠ

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť