Prihláška na vysokoškolské štúdium - magisterské, inžinierske (druhý stupeň)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo je určené pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.

Starší vzor

Prihláška na vysokoškolské štúdium - magisterské, inžinierske (druhý stupeň)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Údaj o občianskom preukaze vypustený, pribudol údaj o pobyte cudzincov, mena rodičov a údaje o zamestnaní.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Portál VŠ

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť