Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na území Slovenskej republiky, dodané na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo dovezené na územie Slovenskej republiky z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom.

Starší vzor

Príloha k priznaní spotrebné dane z minerálneho oleja - 2. strana


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF