Vyžiadanie ústavnej starostlivosti na účely sociálneho poistenia posudkovým lekárom

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia, aj určený zamestnanec Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca alebo poškodeného. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca a poškodeného.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF