Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ("pzs")

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vyplňuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Zasiela sa Sociálnej poisťovni. Poisťovňa najmä preverí, či osoby, ktorým poskytovateľ poskytol v zúčtovacom období zdravotnú starostlivosť, boli počas poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencami poisťovne. Poisťovňa ďalej vykoná kontrolu, či zdravotná starostlivosť bola vykázaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Starší vzor

Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ("pzs")


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudly údaje Hodnota bodu v euroch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF