Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ("pzs")

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo vyplňuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Zasiela sa Sociálnej poisťovni. Poisťovňa najmä preverí, či osoby, ktorým poskytovateľ poskytol v zúčtovacom období zdravotnú starostlivosť, boli počas poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencami poisťovne. Poisťovňa ďalej vykoná kontrolu, či zdravotná starostlivosť bola vykázaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť