Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy nemocenskej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy nemocenskej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa nemocenskej dávky o vyplatenie týchto súm.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa