Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa § 24 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Zdroj

Formulár vydává Úrad na ochranu osobných údajov

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť