Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty podľa § 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

Starší vzor

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.6.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť