Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty podľa § 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

Starší vzor

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.6.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF