Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na jednorazové vyrovnanie, ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia, má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom zamestnanec (okrem sudcu a prokurátora) a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia pre účely poskytovania úrazových dávok ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania a má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokles pracovnej schopnosti v rozsahu najmenej 10 % a najviac 40 %.

Starší vzor

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.4.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa