Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Na náhradu nákladov spojených s liečením, ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia, má nárok zamestnanec (okrem sudcu a prokurátora) a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia pre účely poskytovania úrazových dávok ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania.

Starší vzor

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.4.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť