Žiadost o vydanie potvrdenia o stave pohladávok a záväzkov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Túto žiadosť využite, keď od nás potrebujete potvrdenie: na účely verejného obstarávania, na účely cudzineckej polície, pre SZČO o úhrade poistného v danom roku, pre SZČO o úhrade preddavkov na poistné za daný rok, pre neregistrovaného platiteľa poistného, o stave saldokonta platiteľa poistného, o vrátení preplatku a zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok, o zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok, všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok, požiadať o splátkový kalendár.

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF