Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo vnútra (MV SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť