Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu živnostníci v zmysle § 54 zák. č. 530/2011 Z. z.

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo žiadosť o ukončenie elektronického sprievodného dokumentu - príloha.

Starší vzor

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu živnostníci


Zdroj

Formulár vydává Colná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť