Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu živnostníci v zmysle § 54 zák. č. 530/2011 Z. z.

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo žiadosť o ukončenie elektronického sprievodného dokumentu - príloha.

Starší vzor

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu živnostníci


Zdroj

Formulár vydáva Colná správa Vzor formuláru v PDF