Čestné vyhlásenie Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Platiteľ poistného vyhlasuje, že je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát alebo že je osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo samostatno zárobkovou činnou osobou a nemá príjem podliehajúci dani z príjmov v SR.

Starší vzor

Čestné vyhlásenie


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Úplne nový vzhľad tlačiva.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF