Čestné vyhlásenie Dôvera+ ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Platiteľ poistného vyhlasuje, že je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát alebo že je osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo samostatno zárobkovou činnou osobou a nemá príjem podliehajúci dani z príjmov v SR.

Starší vzor

Čestné vyhlásenie


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Úplne nový vzhľad tlačiva.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť