Ochrana osobných údajov - GDPR


Správca

Odpovede

Odmietnutie námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR) Odpoveď na žiadosť o oznámenie príjemcov osobných údajov (GDPR) Odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom (GDPR) Oznámenie prevádzkovateľa príjemcom osobných údajov pri zmene spracúvaných údajov (GDPR) Potvrdenie prijatia námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR) Potvrdenie prijatia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Porušenie ochrany

Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb o porušení ochrany (GDPR) Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dozornému úradu o porušení ochrany (GDPR) Ohlásenie sprostredkovateľa osobných údajov prevádzkovateľovi o porušení ochrany (GDPR) Protokol o prípade porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)

Súhlas so spracovaním

Záznam o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR) Zoznam súhlasov so spracovaním osobných údajov (GDPR) Žiadosť o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Príprava

Záznam o spracovateľských činnostiach (GDPR) Zoznam zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov (GDPR)

Zodpovedná osoba

Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní/zániku poverenia zodpovednej osoby Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Informačné systémy

Evidencia informačného systému osobných údajov Oznámenie informačného systému osobných údajov Oznámenie ukončenia používania informačného systému Oznámenie zmien informačného systému osobných údajov

Dotknutá osoba

Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov (GDPR) Odvolanie poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR) Žiadosť k osobným údajom o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania (GDPR)