Žiadosť o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o udelenie súhlasu sa použije v prípade, keď budete spracovávať osobné údaje.

Vzor formuláru v PDF