Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Fyzická osoba čestne vyhlasuje, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF