Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov jeho veku. Takouto fyzickou osobu je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Osobná a celodenná starostlivosť fyzickej osoby je starostlivosť fyzickej osoby aspoň o jedno dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov jeho veku.

Starší vzor

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
U dieťaťa zrušený údaj o výbere podľa veku. Zmeny v textoch formulára aj v poučeniu. Z príloh odstranený 1 riadok.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF