Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik – zánik platiteľa poistného štát

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije v prípade zániku verejného zdravotného poistenia v SR.

Zdroj

Formulár vydává Union ZP

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť