Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik – zánik platiteľa poistného štát

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije v prípade zániku verejného zdravotného poistenia v SR.

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF