Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení sa podáva na účely: - zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO, - vzniku prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO z dôvodu nevykonávania činnosti a súčasného nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, - budúceho prípadného nevzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO k 1. júlu/ 1. októbru kalendárneho roka, resp. do času, pokiaľ SZČO nezačne činnosť opätovne vykonávať.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF