Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Čestné vyhlásenie SZČO o opätovnom začatí výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva bez oprávnenia (na účely § 21 ods. 5 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF