Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2020)

Platné od roku 2021

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo v Slovenskej republike, vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, patrí do kategórie vozidiel M, N a do kategórie vozidiel O a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Tlačivo predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
pribudli údaje: - "Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods." 1-7´ - r.04 Ťahač alebo náves - r.11 vozidlo bolo oslobodené.... zrušené: - r.04 Druh vozidla - r.12 vozidlo zaradené..... zmena: - r. 13 ďalej textové zmeny

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF