Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015)

Platné od roku 2015

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo v Slovenskej republike, vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, patrí do kategórie vozidiel M, N a do kategórie vozidiel O a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Tlačivo predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2013)


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť