Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015)

Platné od roku 2015

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo v Slovenskej republike, vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, patrí do kategórie vozidiel M, N a do kategórie vozidiel O a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Tlačivo predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2013)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny vo formulári: I.Oddiel Údaje o daňovníkovi- pribudol email II.Oddiel Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie III. Oddiel Výpočet dane - veľké zmeny IV. Oddiel Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania - veľké zmeny VI. Oddiel Žiadosť o vrátenie daňového preplatku - pribudol IBAN

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF