Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ A

za rok 2018

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2016, 2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
textové zmeny pribudli: - riadky - 30, 31, 34, 35, 42, 42a, 42b, 63 - 67, 80, 81 - v bode 32 KS - v IX. oddiele - "Žiadam o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky....." - na účet v zahraničí, ktorého nie som majiteľom zrušené: - riadky - 35, 36, 39, 44, 45,

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť