Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ A

za rok 2021

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2020)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
- drobné textové zmeny - zrušený údaj - r. 31, r. 34, r. 42 - 42b - r. 84 - Právna forma, Sídlo

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF