Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ A

za rok 2023

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2022)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
pribudla časť "Údaje druhej opravnenej osoby vyživujúcej dieti" pribudli riadky "Dátum začatia úročenia úveru", 56a zrušené riadky 32a, 57a, 57b ďalej textové zmeny

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF