Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ B

za rok 2017

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2016)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
- Drobné textové zmeny - v VI. Oddiele: - zrušené údaje počet mesiacov, pri prijmoch podľa § 6 - pribudol r. 51 - v IX. Oddiele: - zrušený r. 75, riadok 76 posunutý na r. 75 - pribudla Príloha č.2 - Príloha č.2 zmenená na prílohu č. 3 - v Prílohe č.3 zrušený r. 08

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť