Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ B

za rok 2020

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2019)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
zmenené: - r. 49-53 VI. Oddiel zrušené: - r. 54 VI. Oddiel - r. 101 - 104, 124 IX. Oddiel pribudli: - r. 91-105 ďalej textové zmeny

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF