Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ B

za rok 2023

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2022)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
pribudla časť "Údaje druhej opravnenej osoby vyživujúcej dieti" pribudli riadky "Dátum začatia úročenia úveru", 51, 54, 116a zrušené riadky 34a, 47, 117a, 117b, Príloha č. 2 riadky 29-35 ďalej textové zmeny

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF