Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ B

za rok 2022

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2021)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
pribudli riadky 34a, 54, 117a, 117b zrušené riadky 49 zmenená časť "Daňová strata uplatňovaná podľa § 30, § 52zza ods. 16 a § 52zzb ods. 5 zákona" pribudla Príloha č.1b v Príloheč. 2 pribudla časť "Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona" ďalej minimálne textové zmeny

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF