Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ B

za rok 2018

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
textové zmeny pribudli: - riadky - 32, 33, 35, 36, 37, 52, 76, 76a, 76b, 112-116, 133, 134 - v bode 34 KS - v VIII. oddiele tab. 3 r. 15, 16 - v XIV. oddiele - "Žiadam o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky....." - na účet v zahraničí, ktorého nie som majiteľom - v príl. č. 1 - r. 8, 9 zrušené: - riadky - 45-48

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa