Daňové priznanie k DPFO (dani z príjmov fyzickej osoby) Typ B

za rok 2021

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2020)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
- drobné textové zmeny - zrušený údaj - r. 33, r. 36, r. 49, r. 52, r. 76 - 76b - r. 152 - Právna forma, Sídlo - pribudol údaj - Spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona - r. 50 - 54

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF