Daňové priznanie k DPPO (dani z príjmov právnickej osoby)

za rok 2021

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2020)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
- drobné textové zmeny - na 1. str. pribudlo údaj "Mikrodaňovník podľa § 2 písm. w) zákona" - zrušený údaj - VI. časť - Údaje o prijímatěľovi - Právna forma, Sídlo to isté aj v prílohe - v Prílohe k VI. pribudol 1 prijímateľ

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF