Daňové priznanie k DPPO (dani z príjmov právnickej osoby)

za rok 2018

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
textové zmeny pribudli: - Údaj na 1. strane - Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona - riadky - 308 - v časti D v stĺ. 4 Zdaňovacie obdobie od do - Príloha k § 13a a § 13b zákona - v Prílohe - r. 8 a 9 zrušené: - riadky - 120, 160 - v časti D stĺ. 9

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť