Daňové priznanie k DPPO (dani z príjmov právnickej osoby)

za rok 2020

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2019)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol - II. časť r. 560 - III. časť - D. Evidencia a odpočet daňovej straty, jeden stĺpec - H. r. 6 Ďalej minimálne textové zmeny

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF