Daňové priznanie k DPPO (dani z príjmov právnickej osoby)

za rok 2017

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2015, 2016)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
- Drobné textové zmeny - v II.časti: - pribudli r. 305, 306, 1060, 1061, 1062, 1070, 1080, 1090, 1160, 1170, 1180, 1190 - zrušený r. 830 - v bode D: - pribudli 2 stĺpce - pribudla IV. a V. časť - v VI.časti: - pribudol r. 1 - v VII.časti: - pribudol checkbox - pribudla VIII. časť - v IX.časti: - zrušené Predčíslie účtu, Číslo účtu a Kód banky

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť