Daňové priznanie k DPPO (dani z príjmov právnickej osoby)

za rok 2018

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
textové zmeny pribudli: - Údaj na 1. strane - Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona - riadky - 308 - v časti D v stĺ. 4 Zdaňovacie obdobie od do - Príloha k § 13a a § 13b zákona - v Prílohe - r. 8 a 9 zrušené: - riadky - 120, 160 - v časti D stĺ. 9

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF