Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dohodu môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Na základe dohody nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.

Starší vzor

Dohoda o brigádnickej práci študentov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Ubudol záznam školy, malé zmeny v texte.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF