Dohoda o brigádnickej práci študentov

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dohodu môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Na základe dohody nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.

Starší vzor

Dohoda o brigádnickej práci študentov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Ubudol záznam školy, malé zmeny v texte.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj