Dohoda o skončení pracovného pomeru

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Keď zamestnávateľ a zamestnanec nemajú už záujem na ďalšom trvaní pracovného pomeru a obaja chcú skončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie k nejakému dátumu, môžu bez väčších ťažkostí skončiť pracovný pomer dohodou. Dohoda však musí byť uzatvorená slobodne a zamestnávateľ nesmie zamestnanca nútiť k jej uzatvoreniu.

Starší vzor

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny vo formuláciách a v doplnení možnosti zadat výšku odstupného.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF