Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Dojednaný obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zmena sa musí vykonať písomne.

Zdroj

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť