Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Dojednaný obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zmena sa musí vykonať písomne.

Vzor formuláru v PDF