Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty (doplňujúce informácie potrebné k posúdeniu žiadosti o dobrovoľnú registráciu dane z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Starší vzor

Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť