Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Na evidenčnom liste sa uvádzajú údaje potrebné na účely dôchodkového poistenia.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Evidenčný list dôchodkového poistenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Žiadne zmeny v tlačive. Len sa zmenili pokyny v súvislosti s prechodom na euro.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť