Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na evidenčnom liste sa uvádzajú údaje potrebné na účely dôchodkového poistenia.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Evidenčný list dôchodkového poistenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Žiadne zmeny v tlačive. Len sa zmenili pokyny v súvislosti s prechodom na euro.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF