Evidenčný list pre fyzickú / právnickú osobu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak v rámci autorizácie majú byť registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dosiaľ nebola registrovaná u správcu dane a nebolo jej pridelené DIČ je potrebné, aby táto osoba, prípadne používateľ elektronických služieb (ak má na tento úkon udelené plnomocenstvo) predložil údaje potrebné pre evidenciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby v registri daňových subjektov. Pri autorizácii na daňovom úrade môže údaje oznámiť vyplnením „evidenčného listu“, alebo písomne v ľubovoľnej neštruktúrovanej podobe (napr. oznámením), prípadne ústne do zápisnice u správcu dane. Rozsah oznámených údajov musí zodpovedať minimálne rozsahu údajov uvedených v evidenčnom liste. Evidenčný list obsahuje základné identifikačné a lokačné údaje nevyhnutné k zápisu osoby do registra daňových subjektov.

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF