Faktúra

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako doklad o dodaní tovaru, služby, prípadne prijatí platby. Na základe faktúry vzniká pohľadávka voči konkrétnemu subjektu

Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky / francúzsky)

Starší vzor

Faktúra


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena vo fontoch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj