Hlásenie o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov dovezeného na územie SR z tretieho štátu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo oznámenia vypĺňa a predkladá podnikateľ, ktorý ropu alebo vybrané ropné výrobky dovezie z tretieho štátu alebo prepraví z iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, je povinný uhradiť príspevok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF