Hlásenie o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov vyvezeného z územia SR na územie tretieho štátu

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo oznámenia vypĺňa a predkladá podnikateľ, ktorý ropu alebo vybrané ropné výrobky vyvezie z tretieho štátu alebo prepraví z iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, je povinný uhradiť príspevok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť