Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo obsahuje hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Druhá, tretí a štvrtá strana vo starom formulári sa zmestila na jednu stranu v novom formulári.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Colná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť