Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo obsahuje hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Druhá, tretí a štvrtá strana vo starom formulári sa zmestila na jednu stranu v novom formulári.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Colná správa Vzor formuláru v PDF