Hlásenie o prijatí tovaru

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Intrastat je štatistický systém sledovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi Európskej Únie. Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o prijatí tovaru


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Štatistický úrad SR Vzor formuláru v PDF