Hlásenie o prijatí tovaru

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Intrastat je štatistický systém sledovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi Európskej Únie. Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o prijatí tovaru


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Štatistický úrad SR

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť