Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa zákona o dani z príjmov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári v V. časti - bod 3 pribudol údaj Príjmy vyplatené zamestnavateľom, ktory podáva hlásenie.                                          - bod 9 NČZD na zaplatená príspevok na DDS. Ďalej len minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť