Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa zákona o dani z príjmov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári pribudol bod 1a, údaj v bode 3 a Žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF