I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri.

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF