I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo vnútra (MV SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť