II. Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri.

Starší vzor

II. Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudly údaje 1ch), a 1i).

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF