II. Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri.

Starší vzor

Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti / v žiadosti o koncesiu


Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF