Kniha výplatného pre reklamné zásielky

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Reklamná adresovaná zásielka je určená na zasielanie oznámení, ktoré pozostávajú výlučne z reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a obsahujú rovnakú správu, okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla. Ak sa kontrolou zistí, že obsah nevyhovuje zasielacím podmienkam, pošta vyberie výplatné za všetky zásielky v rámci daného podaja ako za listy 2. triedy v príslušnej hmotnostnej kategórii.

Starší vzor

Kniha výplatného pre reklamné adresované zásielky


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny vo formulári.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Slovenská pošta

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť