Kontrolné hlásenie zhubného nádoru

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Národný register pacientov zbiera, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje výskyt zhubných nádorov v celej SR a realizuje epidemiologické štúdie. Analýzy i štúdie zachytávajú distribúciu, rozsah a vývoj ochorení na zhubné nádory a úmrtí na tieto ochorenia. Zároveň naznačujú vývoj, ako aj možné príčinné a sprievodné faktory ich vzniku.

Vzor formuláru v PDF