Kontrolný výkaz - daň z pridanej hodnoty

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz majú povinnosť podávať platcovia DPH od 1.1.2014.

Starší vzor

Kontrolný výkaz DPH - príloha A.2.


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa SR

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť