Kontrolný výkaz - daň z pridanej hodnoty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz majú povinnosť podávať platcovia DPH od 1.1.2014.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky)

Starší vzor

Kontrolný výkaz DPH


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V bode C.1 pribudol stĺpec 11, v bode C2. pribudol stĺpec 8, v bode D.1. zmenený stĺpec 1.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF