Mesačný výkaz poistného - príloha

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo je povinnou prílohou mesačného výkazu poistného a príspevkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Starší vzor

Mesačný výkaz poistného - príloha


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol: Počet dní odbobia podľa § 26, Kalendárne dni vylúčených dôb

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť