Mesačný výkaz poistného - príloha

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo je povinnou prílohou mesačného výkazu poistného a príspevkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Starší vzor

Mesačný výkaz poistného - príloha


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudli údaje v odíle "Zoznam zamestnancov" a to údaje "Počet hodín".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF