Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije v prípade, ak dotknutá osoba chce ukončiť spracovanie všetkých alebo vybraných osobných údajov.

Zdroj