Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije v prípade, ak dotknutá osoba chce ukončiť spracovanie všetkých alebo vybraných osobných údajov.

Vzor formuláru v PDF