Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF